Machâ A. Zakia Teachers’ Day noh liata eimâ chhaih

AIZAWL, 5 Thlarâh, 2019, Pobienoh (MNN) – Atamy dawh 2:00 Am chhaichhyh liata Mara lei Awhsi, Pachutuh phapa Machâ A. Zakia, Padma Shree Awardee cha pasai leina chô ta Ebenezer Hospital, Aizawl liata maniah â pahâsai haw.

Kô – 89
Thina chhâpa – Luhchaipa
Awnanopa – ECM Siaha Vaihpi

Ari he Aizawl Mara House tawhta dawh 4:00 Am liata kaw siekheipa a châ.

Machâ A. Zakia he zâhkô 2018 liata Padma Shree Award a dao hleikhô ta kô khazie rakha ma a sie hapa liana khata atanoh hawhpa Thlahrâh (September) thlâpâ noh 5 pa ta New Delhi liata President of India tawhta “National Teachers Award” a daona noh a châ hra.

58th Teachers’s Day (India) eima tlôna noh liata Marasaw tawhta Teacher pha chaipa tah thei awpa, National Teachers Award taihta adao theipa eimâ vaw chhaihpa he Marasaw châta noh ngiatlâh atlohpa a châ.

A siesaipa tu nata saw, chhôhkha nata Awnanopazy ta Khazohpa liata thlahlôhna ama hnei thei nawpa ta thlahchhâkhei chyu suh vy.

(Admin, MNN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *